Pomieszczenie kadrowe

Pomieszczenie kadrowe

W tym pomieszczeniu załatwiane są sprawy służbowe dotyczące przyjmowanych pacjentów, tutaj przeprowadzane są tez okresowe rozmowy terapeutyczne. Tutaj również opiekunowie hostelu pełnia swoje dyżury, w czasie których załatwiane są sprawy dotyczące hostelu i przebywających w nich osób

checiny_hostel_ 219 checiny_hostel_ 218